Indiens flagga → Förklarat

Indiens flagga

Förklaringen bakom Indiens flagga

Indiens flagga, som är känd som tricoloren, består av tre horisontella färger: orange, vit och grön. Dessa färger har en betydelse som är förknippade med Indiens historia och kultur.

Orange färgen symboliserar mod och seger. Den härstammar från flaggan som användes av Maratha-riket, som var ett av de mäktigaste riken i Indien under senmedeltiden och tidigmodern tid.

Vit färg symboliserar frihet och vänskap. Den härstammar från flaggan som användes av Gandhi under Indiens frihetskamp.

Grön färg symboliserar hopp och välstånd. Den härstammar från den gröna färg som anvåndes i flaggan för det Mauryariket, som var ett stort imperium som sträckte sig över stora delar av Indien och Nepal.

Således, färgerna på Indiens flagga är förknippade med landets historia och kultur och har en specifik betydelse. Flaggan antogs som Indiens officiella flagga den 22 juli 1947, då landet blev självständigt från Storbritannien.

5 intressanta fakta om Indiens flagga

  1. Indiens flagga, som kallas för Tricolor, består av tre lodräta färger: saffran, vitt och grönt. Dessa färger symboliserar respektive den indiska nationen, freden och vänlighet, och Hinduismen.
  2. Den saffransfärgade delen av flaggan representerar självständigheten och friheten för den indiska nationen. Denna färg har också en religiös betydelse för Hinduismen, där den symboliserar kraft och renhet.
  3. Den vita delen av flaggan representerar fred och vänlighet, och den gröna färgen representerar landets grönskande naturen och Hinduismen.
  4. Flaggan designades av Pingali Venkayya och antogs officiellt av Indiens parlament den 22 juli 1947, samma dag som landet blev självständigt.
  5. Flaggan har en speciell form, kallad Ashoka Chakra, som är en cirkelformad blå färg med 24 kuddar. Denna symbol representerar rörligheten och den eviga rörelsen i livet, och den används ofta i ceremonier och högtidliga tillfällen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *